PC

Informacja o działaniu kodów

Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry!
Reklama
Reklama
Przed modyfikacją jakichkolwiek plików gry ZAWSZE wykonaj ich kopię zapasową!

Znajdź katalog z plikami konfiguracyjnymi gry (domyślnie: \Crysis\Game\Config\). Znajdują się tam trzy pliki, odpowiadające za poziomy trudności gry. W zależności od poziomu, na jakim chcesz grać, otwórz dowolnym edytorem tekstu odpowiedni plik:
diff_easy.cfg - poziom łatwy
diff_normal.cfg - poziom średni
diff_hard.cfg - poziom trudny

Na samym końcu otwartego pliku dodaj linijkę:

con_restricted = 0

Zapisz zmiany i uruchom grę. Przed dokonaniem zmian w plikach, wykonaj ich kopie zapasowe.

Wciśnij tyldę ~ i wprowadź interesujący Cię kod: g_godMode = 1 - nieśmiertelność
v_goliathmode = 1 - niezniszczalne pojazdy
v_goliathmode = 0 - wyłącza powyższy kod
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTime = 0 - natychmiastowa regeneracja zdrowia
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTimeMoving = 0 - umożliwia regenerację zdrowia podczas poruszania się
i_noweaponlimit = 1 - możliwość podnoszenia dowolnej liczby broni
i_unlimitedammo = 1 - nieskończona ilość amunicji
ai_IgnorePlayer = 1 - przeciwnik cię ignoruje
g_meleeWhileSprinting = 1 - możliwość atakowania wręcz podczas biegu
g_meleeWhileSprinting = 0 - wyłącza powyższy kod
g_playerHealthValue = 900.0 - powiększenie paska zdrowia
g_suitArmorHealthValue = 900.0 - zwiększenie odporności zbroi
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmor = 0 - regeneracja nanoskafandra
g_playerSuitHealthRegenDelay = 0 - brak oczekiwania na regenerację zbroi
g_playerSuitHealthRegenTime = 0 - najszybsza możliwa regeneracja zbroi
g_suitCloakEnergyDrainAdjuster = 0 - nanoskafander nie traci energii
g_suitRecoilEnergyCost = 0 - używane funkcje nanoskafandra nie pobierają energii
g_suitSpeedEnergyConsumption = 1 - nielimitowane wykorzystywanie maksymalnej szybkości
hud_nightVisionConsumption = 0 - nielimitowany tryb noktowizora
g_difficultyLevel = # - wybór poziomu trudności (# - cyfra z przedziału 1-4)
i_giveitem xxx - otrzymujesz przedmiot o podanej nazwie, w miejsce xxx wstaw nazwę przedmiotu z listy:
AssaultScope
AVMine
AY69
C4
Claymore
DSG1
EMPGrenade
FGL40
FlashbangGrenade
FragGrenade
FY71
FY71IncendiaryAmmo
GaussRifle
GrenadeLauncher
Hurricane
LAM
LAMFlashLight
LAMRifle
LAMRifleFlashLight
LAW
SCAR
Shotgun
Silencer
SMG
SmokeGrenade
SniperScope
SOCOM
SOCOMSilencer
TACGun
TACGun_XP
TACGun_XP_2

Komentarze