PC

Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry:

Wolfenstein 2009

AKA: Wolfenstein E3

Informacja o działaniu kodów

Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry!

Ukończ grę na dowolnym poziomie trudności a kody zostaną odblokowane i będą dostępne w menu Options/Game options/Cheat menu.

Uwaga! Modyfikacja/nadpisanie plików

Przed modyfikacją lub nadpisaniem jakichkolwiek plików gry ZAWSZE wykonaj ich kopię zapasową!

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze gry, a chcesz mieć dostęp do kodów utwórz plik o nazwie autoexec.cfg w katalogu
C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\id Software\WolfSP\ (na Windows Vista).
Następnie wpisz w nim dwie linie:

seta g_showCheatMenuMsg "1"
seta g_gameFinished "1"

Uruchom grę a kody powinny być dostępne w menu Options/Game options/Cheat menu.

Skopiuj plik basewolf.cfg który znajduje się w katalogu C:\Users\nazwa_uzytkownika\AppData\Local\id Software\WolfSP (na Windows Vista) i zmień nazwę kopii na autoexec.cfg, następnie otwórz go do edycji i dodaj linię:

seta g_cheatsAreOn "1"

Następnie musisz skojarzyć klawisze z cheatami, np.:

Bind L "god"

Oznacza to że gdy naciśniesz klawisz L włączysz tryb God Mode.

Oto lista możliwych poleceń do skojarzenia z klawiszami:
give ammocomponent
give ammo_default
give ammo_mauser
give ammo_mdl24
give ammo_mp40
give ammo_mp43
give ammo_panzer
give ammo_particle_cannon
give ammo_shroud
give ammo_tesla
giveAchievement
giveAllIntel
giveALLPowerUpgrades
giveGold
giveObjectives
givePowers
god
momoney
notarget
novisKomentarze

Tapety dnia

Losowe tapety dnia

Wesprzyj Magazyn kodów