Pojęcia i skróty używane w opisach

Mały słowniczek pojęć, które spotkasz w opisach.

AKA also known as → znany także jako
LPM Lewy Przycisk Myszy
Num- - na klawiaturze numerycznej
Num* * na klawiaturze numerycznej
Num. . na klawiaturze numerycznej
Num/ / na klawiaturze numerycznej
Num+ + na klawiaturze numerycznej
Num0 0 na klawiaturze numerycznej
Num1 1 na klawiaturze numerycznej
Num2 2 na klawiaturze numerycznej
Num3 3 na klawiaturze numerycznej
Num4 4 na klawiaturze numerycznej
Num5 5 na klawiaturze numerycznej
Num6 6 na klawiaturze numerycznej
Num7 7 na klawiaturze numerycznej
Num8 8 na klawiaturze numerycznej
Num9 9 na klawiaturze numerycznej
NumEnter Enter na klawiaturze numerycznej
PPM Prawy Przycisk Myszy

Analog (Lewy, Prawy)

Analogowa gałka kontrolera (Lewa lub Prawa)

Backup

Kopia zapasowa, przed wykonaniem modyfikacji pliku zrób jego kopię zapasową

Edytor HEX

Edytor heksadecymalny (szesnastkowy), np. darmowy Hackman Hex Editor

Edytor tekstu

Najczęściej chodzi o najprostszy edytor tekstowy taki jak Notatnik. Do edycji plików gry nigdy nie używaj MS Word!!!

Edytowanie pliku

Otwarcie pliku programem do edycji (np. Notatnik) i wprowadzanie zmian

Katalog

= folder

Level

ang. poziom

Respawn

Ponowne odrodzenie się postaci lub przedmiotu po uprzednim jej zabiciu, zniszczeniu lub przejęciu

Respawn Killing

Zabijanie w miejscu odrodzenia, zaraz po odrodzeniu postaci w grze. Zachowanie takie jest często brane jako łamanie zasad w grach internetowych i multiplayer

Uruchamianie gry z parametrem

Najlepszym sposobem na uruchamianie gry z parametrem (czyli dodatkowym poleceniem), jest utworzenie skrótu do gry np. na Pulpicie i zmodyfikowanie go.
Kliknij prawym klawiszem myszy na skrócie, wybierz Właściwości i zakładkę Skrót.
Przejdź do lini Element docelowy. Na końcu po spacji dopisz parametr, np.: "C:\Program Files\RTCW\WolfSP.exe" +set sv_cheats 1 gdzie +set sv_cheats 1 jest parametrem.
Czasami parametr trzeba wpisać w cudzysłowiach, np.: C:\Gry\RTCW\WolfSP.exe "+set sv_cheats 1"