TAG: chasm

PageDescription
Chasm: The Shadow Zone Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: Chasm: The Shadow Zone Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Wpisz w konsoli poniższe kody: AMMO- bronieARMOR- 200% osłonyCHOJIN- nieśmiertelnośćFULLMAP- pokazuje całą mapęGO(#)- zmienia poziom na # (gdzie # to numer poziomu)KILL- zabija wszystkich stworów na danym poziomie
Chasm Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: Chasm Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Wciśnij podczas gry BACKSPACE - wejdziesz do tyldy. Teraz wpisz: CHOJIN - nieśmiertelność AMMO - max. amunicji WEAPON - wszystkie bronie INVISIBLE - niewidzialność na 2 minuty ARMOUR (ew. ARMOR)- 200% normy w zbroji FULLMAP - pokazuje całą mapę
Chasm Tapety z gry: Chasm ---------- ---------- chasm tapety-z-gier-c