TAG: shadows of amn

PageDescription
Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn AKA Wrota Baldura 2: Cienie Amn Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Przed modyfikacją lub nadpisaniem jakichkolwiek plików gry ZAWSZE wykonaj ich kopię zapasową! Otwórz plik Baldur.ini w edytorze tekstowym, znajdź w nim linijkę [Program Options]
Baldur’s Gate Baldur’s Gate Niestandardowe ikony do Twojej ulubionej gry. Exhumed <http://3xhumed.deviantart.com> CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0 Not allowed Reklama baldurs_gate shadows_of_amn throne_of_bhaal ikony-b