TAG: X-Men

PageDescription
X-Men Origins: Wolverine Xbox 360 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Origins: Wolverine Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Odblokowanie klasycznego kostiumu Wolverine W czasie gry naciśnij: A, X, B, X, A, Y, A, Y, A, X, B, B, X i kliknij prawym analogiem. Wyjdź do main menu i przełącz kostium. Szybszy refleks W czasie gry naciśnij:
X-Men: The Official Game Xbox - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: The Official Game Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Bonusowy poziom Nightcrawler Danger Room W menu Cerebro Files naciśnij Góra, Góra
X-Men 2: Wolverine’s Revenge Xbox - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Cheat menu W głównym menu wstukaj: X, L, X, L, X, X, L, R Wszystkie kostiumy W głównym menu wstukaj: L, X, L, X, X, L, R Wbór levelu W głównym menu wstukaj: X,
X-Men Sega Mega Drive - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Poziomy: AV6T-EAF2 - Shiar Empire AZ6T-EAF2 - Excaliburs Lighthouse stage A36T-EAF2 - Inside Excaliburs Lighthouse A76T-EAF2 - Ahabs Future World BB6T-EAF2 - Mojos Crunch BK6T-EAF2 - Asteroid M ---------- ----------
X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse PlayStation Portable - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Kombinacje przycisków wprowadzaj w menu recenzji review menu: Lewo, Prawo, Prawo, Lewo, Dół, Dół, Lewo, Start - wszystkie filmiki są dostępne do oglądania Prawo, Lewo, Lewo, Prawo, Góra, Góra, Prawo, Start
X-Men Origins: Wolverine PlayStation 3 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Origins: Wolverine Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Kostiumy do odblokowania Zbierając porozrzucane na mapach Action figures odblokujesz kolejne wyzwania. Ukończ je, a zostaną udostępnione kostiumy: Brązowo-Żółty Wolverine - ukończ Legendary Wolverine Challenge
X-Men: The Official Game PlayStation 2 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: The Official Game Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Nightcrawler Danger Room Aby odblokować ten poziom, wciskaj w menu Cerebro Files: Góra, Góra, Dół, Dół, Lewo, Prawo, Lewo, Prawo, Start. ---------- ---------- x-men the_official_game kody-tipsy-triki-solucje-ps2-x
X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse PlayStation 2 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Extremalne kostiumy W głównym menu wciskaj: Góra Góra Prawo
X-Men: Next Dimension PlayStation 2 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Next Dimension Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Odblokuj wszystko: W głównym menu trzymaj L1 i wstukaj: Prawo, Prawo, Lewo, Lewo, Dół, Góra, Kółko. ---------- ---------- x-men next_dimension kody-tipsy-triki-solucje-ps2-x
X-Men 2: Wolverine’s Revenge PlayStation 2 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! trójkąt, O, trójkąt, kwadrat, kwadrat, kwadrat, L1+L2 = wszystkie kostiumy trójkąt, O, trójkąt, kwadrat, kwadrat, kwadrat, R1+R2 = wszystkie pliki celebro trójkąt, trójkąt, O, O, kwadrat, kwadrat, O, O, L1+R1+L2+R2 = cheat menu
X-Men: Mutant Academy 2 PlayStation 1 - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Mutant Academy 2 Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! W głównym menu wciskamy po kolei: Select, Dół, R2, L1, R1, L2 i odblokowujemy nowe elementy gry . By grać Spider-Manem podświetlamy Cyclopsa i przytrzymujemy przycisk L1. Aby zagrać jako profesor X podświetlamy Magneto i wciskamy L1.
X-Men 2: Wolverine’s Revenge Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Uwaga! Kody stosujemy z domyślnym ustawieniem klawiatury. Jeśli zmieniamy ustawienia, kody nie działają. W głównym menu wciskamy kolejno: PIĘŚĆ, ZMYSŁ, PIĘŚĆ, ZMYSŁ, PIĘŚĆ, PIĘŚĆ, SKRADANIE, ZMYSŁ
X-Men: The Official Game Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: The Official Game Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! W grze wybierz opcję SAVE/RESTORE, wciśnij ALT i wpisz na klawiaturze numerycznej 002, puść
X-Men Origins: Wolverine Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Origins: Wolverine Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Idź do "Moje dokumenty". Zlokalizuj folder Wolverine\WConfig\Config. Edytuj plik WGame.ini: Znajdź [WGame.WUIViewportClient] Jest tam parę opcji, ustaw je na true aby aktywować. mCombatHeroIsGod = God Mode\\ mCombatHeroUndying = Advanced God Mode\\ mCheatTalentsMax = All talents
X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men Legends 2: Rise Of Apocalypse Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Extremalne kostiumy W głównym menu wciskaj: Góra Góra
X-Men: The Ravages Of Apocalypse Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: The Ravages Of Apocalypse Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! (konwersja Quake'a) Tradycyjnie wciskamy tyldę (~) i wpisujemy: LOGAN - GOD mode AMMO - amunicja ---------- ---------- x-men the_ravages_of_apocalypse kody-tipsy-triki-solucje-pc-x
X-Men: Children Of The Atom Personal Computer - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Children Of The Atom Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Jak zagrać bossami? (Magneto i Juggernaut). Wejdź do options menu, naciśnij F10, idź do menu konfiguracyjnego i napisz tam słowo: SPAM. Gdy wrócisz do menu, zobaczysz tam nową opcję: BOSS SELECT. Uaktywnij tę opcję i zgraj konfigurację. Po czym uruchom grę, wybierz wojownika i "block mode". Zanim rozpocznie się wykonaj …
X-Men: The Official Game GameCube - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: The Official Game Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Bonusowy poziom Nightcrawler Danger Room W menu Cerebro Files naciśnij Góra,
X-Men: Next Dimension GameCube - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Next Dimension Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Odblokuj wszystko: Wstukaj w głównym menu: Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, A, B, Start, Start. Włącz/wyłącz opcję One hit kills: Wstukaj w głównym menu: Up, Up, Down, Down, X, Y, Y, X.
X-Men 2: Wolverine’s Revenge GameCube - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Wstukaj w głównym menu: Cheat 1: BXBYYYLLZ Cheat 2: BXBYYYRRZ Cheat 3: BXBYBXLRZ Cheat 4: BBXXYYXXLLRRZ ---------- ---------- x-men x-men_2 wolverines_revenge x2 kody-tipsy-triki-solucje-gc-x
X-Men: Wolverine’s Rage Game Boy Color - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Wolverine’s Rage Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! :ENGLISHONLY: Alternate costume: At the Press Start screen, press Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A. Lvl. 2 Head, Claws, X-Men sign, Body Lvl. 3 Downtown - Claws, Sabrewolf, Body, Head Lvl. 4 Tokyo Skull - Head, X-Men sign, Claws
X-Men: Mutant Wars Game Boy Color - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Mutant Wars Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Kody do poziomów: Lvl. 2 0KNG6HWB Lvl. 3 0LNG6HXQ Lvl. 4 0LNF7HYP Lvl. 5 0KPF7HZG Lvl. 6 1KPF7H0D Lvl. 7 1KPG7H19 Lvl. 8 1KPF7J2C Lvl. 9 1KPF7J3L ---------- ---------- x-men mutant_wars kody-tipsy-triki-solucje-gbc-x
X-Men 2: Wolverine’s Revenge Game Boy - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Inny kostium: Wstukaj: Up(2), Down(2), Left, Right, Left, Right, B, A na ekranie Press Start. Kody do leveli: 2 Downtown: Wolverines head, Wolverines claws, X-Men sign, Wolverines body
X-Men: Mutant Wars Game Boy - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Mutant Wars Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Kody do leveli: 2: 0KNG6HWB 3: 0LNG6HXQ 4: 0LNF7HYP 5: 0KPF7HZG 6: 1KPF7H0D 7: 1KPG7H19 8: 1KPF7J2C 9: 1KPF7J3L ---------- ---------- x-men mutant_wars kody-tipsy-triki-solucje-gb-x
X-Men: Mutant Academy Game Boy - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men: Mutant Academy Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Phoenix Wstukaj na ekranie tytułowym: Down, Right, Down, Up, Left, Right, B + A Apocalypse Wstukaj na ekranie tytułowym: Right, Left, Up, Down, Left, Up, B + A Kody do leveli: 6: 7KNF9H0M 7: 7KN9H1J ----------
X-Men 2: Wolverine’s Revenge Dreamcast - kody, tipsy, triki, solucje do gry: X-Men 2: Wolverine’s Revenge AKA X2: Wolverine’s Revenge Wszelkie kody, triki, solucje podane na tej stronie mogą nie działać na Twojej wersji gry! Cheat menu: W głównym menu wstukaj: X, L, X, L, X, X, L, R Wszystkie kostiumy: W głównym menu wstukaj: L, X, L, X, X, L, R Wbór levelu: W głównym menu wstukaj: X, L, X, L, X, L, L, R
X-Men Origins: Wolverine X-Men Origins: Wolverine Niestandardowe ikony do Twojej ulubionej gry. Exhumed <http://3xhumed.deviantart.com> CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0 Not allowed Reklama ikony-x x-men x-men_origins wolverine